Sosyete Èd Legal

Nouvèl

LAS lapenn Albert Drye, wityèm Nouyòkè ki te pase nan gad DOC ane sa a

Legal Aid Society ap lapenn pèdi Albert Drye, yon kliyan ki fèk mouri nan gad Depatman Koreksyon Vil Nouyòk (DOC). Mesye Drye se uityèm Nouyòkè ki mouri anba gad DOC an 2022 e dezyèm lan nan menm kantite jou.

"Nou tou de dekouraje ak imilye pou nou aprann de disparisyon Albert Drye a," li yon deklarasyon nan Legal Aid. "Jiskaprezan, DOC te refize bay avoka Mesye Drye yo enfòmasyon ki pi fondamantal konsènan lanmò li a, e sa se yon senaryo komen ke nou – ansanm ak manm fanmi kliyan an, zanmi ak kominote a – regilyèman fè fas a nan sitiyasyon trajik sa yo. .”

"Nou mande repons imedya nan men Vil la ak pèsonèl medikal prizon an sou sikonstans ki mennen nan lanmò Mesye Drye a," deklarasyon an kontinye. “Nou ankò mande ofisyèl eli yo, pwosekitè yo, tribinal yo ak lòt moun ki gen enterè yo pou yo fasilite dekaserasyon prizon lokal yo anvan yon lòt Nouyòkè gen pou l pase dènye moman yo nan yon kalòj nan yon etablisman k ap konbat yon kriz imanitè total.”