Sosyete Èd Legal

Nouvo Pwogram Lidèchip

Antre nan rezo jèn pwofesyonèl nou yo k ap travay pou ede nou pwoteje ak defann dwa Nouyòkè yo.

Fè ka a pou limanite

Nouvo Pwogram Lidèchip nou an (NLP) angaje pwochen jenerasyon jèn pwofesyonèl atravè rezo, volontè, ak evènman pou ranmase lajan.

Kanpay Asosye yo

Kanpay Asosye yo se youn nan pi gwo efò Sosyete a te fè pou ranmase lajan, ki te rasanble plis pase $400,000 nan men plis pase 2,100 sipòtè jenere. Chak ane, se asosye nan kabinè avoka atravè vil la ki mennen Kanpay la, sa ki reprezante yon fason ekselan pou pi piti manm kominote legal la angaje yo nan travay nou epi fè yon enpak sou lavi Nouyòkè vilnerab yo.

Kapitèn kanpay nan chak konpayi konpetisyon pou ranmase lajan, souvan antreprann yon kantite aktivite kreyatif ak agreyab pou ranmase lajan ak inisyativ pou konekte plis sipòtè ak travay Sosyete a. Konpayi ki ogmante plis epi ki gen pi gwo patisipasyon yo resevwa yon plak ki komemore siksè yo epi yo prezante nan yon anons nan New York Law Journal. Finalman, Kanpay Asosye yo ede Sosyete a fè yon chanjman nan lavi kliyan nou yo, epi fè Vil Nouyòk yon pi bon plas pou tout Nouyòkè yo.

Fè yon diferans nan lavi kliyan nou yo

Volontè NLP yo ofri konsèy ak konsèy sou rezime pou ede kliyan nou yo reprann travay. Lè yo travay youn a youn ak kliyan yo pou amelyore rezime yo, navige nan zouti rechèch sou Entènèt, epi amelyore konpetans pou fè entèvyou, volontè yo fè yon diferans nan lavi Nouyòkè ki nan bezwen yo.

Legal Aid Society toujou ap chèche nouvo kabinè avoka ak patnè antrepriz pou òganize atelye pou elaji atenn nou bay plis Nouyòkè.

9yèm Anyèl Benefis Ivè NLP

9yèm Anyèl Benefis Ivè Pwogram Nouvo Lidèchip la te yon siksè fòmidab. Nou rekonesan anpil pou tout moun ki te vin sipòte travay Legal Aid Society la. Ansanm, nou ranmase plis pase $46,000 pou Nouyòkè vilnerab ki nan bezwen yo.   

Ou pa ka patisipe? Gen tan toujou fè don. 

Fè kado w jodi a!  

 

 

 

 

Antre nan pwochen jenerasyon lidè yo

Si w enterese pou sipòte efò pou fèmen espas aksè a jistis nan vil Nouyòk, kontakte Peter Hunziker nan Biwo Devlopman nou an.

Kontakte Nou