Sosyete Èd Legal

Pro Bono & Opòtinite Volontè

Avoka, etidyan lalwa, ak lòt volontè travay an patenarya ak estaf Legal Aid Society yon fason pou elaji kapasite nou pou bay sèvis legal pou yon pi gwo kantite kliyan ak kominote yo.

Tout rekòmandasyon pro bono yo te tcheke pa avoka nou yo ak pwofesyonèl legal ki se ekspè nan domèn nan. Menm ekspè sa yo rete sou ka a pou bay konsèy ak konsèy nan tout reprezantasyon an.

Soti nan Anplwaye Pratik la Pro Bono

Nou tire fòs nan men ou

Ane pase a, plis pase 2,900 volontè te bay 200,000 èdtan asistans legal bay kliyan Legal Aid Society.

Men, pa gen okenn mezi ki ka byen mezire ki sa asistans pro bono vle di pou yon fanmi ki fè fas ak sanzabri, yon kliyan ki gen dwa vyole pa konduit ilegal lapolis, oswa yon timoun nan swen adoptif ki gen bezwen edikasyon yo pa satisfè.

Pandan plis pase 140 ane Sosyete Èd Legal la te travay ansanm ak ba prive a pou bay asistans legal ki chanje lavi epi bay “Jistis nan chak borough”.

Anplwaye Legal Aid Society's Pro Bono Practice se:

Beth Hofmeister, Avoka sipèvize
Rosemary Hare-Bey, Koòdonatè Pro Bono
Ivanna Guerra, Administratè Pro Bono
Lou Sartori, Avoka anchèf

Tan ak talan

2,737

volontè

201,460

èdtan travay pro bono

KOUNYE & NAN

kabinè avoka ak lekòl lalwa k ap patisipe yo.

2021 Pro Bono Honor Roll

 • Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
 • Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
 • Blank Rome LLP
 • Cadwalader, Wickersham & Taft LLP
 • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
 • Cooley LLP
 • Covington & Burling LLP
 • Cravath, Swaine & Moore LLP
 • Davis Polk & Wardwell LLP
 • Debevoise & Plimpton LLP
 • Dechert LLP
 • Pwason & Richardson
 • Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
 • Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP
 • Frost Bank Inc.
 • Gibson Dunn & Crutcher LLP
 • Goodwin Proctor LLP
 • Greenberg Traurig, LLP
 • Hughes Hubbard & Reed LLP
 • Jenner & Block LLP
 • Kasowitz Benson Torres LLP
 • Kelley Drye & Warren LLP
 • Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
 • Loeb & Loeb LLP
 • Lowenstein Sandler LLP
 • Mayer Brown LLP
 • Milbank LLP
 • Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello PC
 • O'Melveny & Myers LLP
 • Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
 • Patterson Belknap Webb & Tyler LLP
 • Pòl, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
 • Proskauer Rose LLP
 • Pryor Cashman LLP
 • Reed Smith LLP
 • Relman Colfax PLLC
 • Ropes & Grey LLP
 • Schulte Roth & Zabel LLP
 • Selendy & Gay PLLC
 • Shearman & Sterling LLP
 • Sidley Austin LLP
 • Simpson Thacher & Bartlett LLP
 • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
 • Starr Associates LLP
 • Steptoe & Johnson LLP
 • Stout Risius Ross, LLC
 • Stroock & Stroock & Lavan LLP
 • Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
 • White & Case LLP
 • Willkie Farr & Gallagher LLP
 • Winston & Strawn LLP

2021

Onorab Jonathan Lippman Pro Bono Publico & Public Service Law Firm Award

Legal Aid Society fyè pou l rekonèt Milbank LLP pou angajman eksepsyonèl li bay òganizasyon ak kliyan nou yo. Anba lidèchip Managing Partner ak Manm Konsèy Asistans Legal Scott Edelman, Avoka Pro Bono Anthony Perez Cassino, ak Adjwen Avoka Pro Bono Rebecca Heller, avoka, asistan legal, ak anplwaye administratif Milbank yo te patnè angaje ak ekip nou an pou rankontre yo. bezwen legal moun ki gen mwens chans nan Vil Nouyòk.

Okenn konpayi pa te fè plis enpak sou kliyan ak kominote Legal Aid Society te sèvi nan ane ki sot pase a. Avoka Milbank yo, ki te defann non jèn imigran yo, etidyan ki san kay yo, ak moun ki te sibi fleo konpòtman ilegal lapolis yo, te reyalize rezilta eksepsyonèl ki te amelyore sikonstans kliyan Èd Legal yo ak plizyè milye Nouyòkè nan chak minisipalite.

2021

Prim Lidèchip Lalwa Enterè Piblik

Yo rekonèt Jennifer Cowan pou akonplisman eksepsyonèl li nan sipèvize pwogram pro bono Debevoise & Plimpton ak sipò konstan li bay Legal Aid Society ak kliyan li yo.

Chak ane, volontè Debevoise yo okipe plis pase 800 zafè pro bono pou kliyan ki gen ti revni atravè peyi a. Gras a efò Jennifer, yon mwayèn de 100 avoka Debevoise ak anplwaye pwofesyonèl te kontribye plis pase 4,000 èdtan chak ane nan kliyan yo nan Legal Aid Society depi 2018. Debevoise te bay asistans enpòtan pou kliyan nan domèn divès tankou defans imigrasyon, defans andikap. , litij dwa sivil, apèl kriminèl, ak prezèvasyon lojman abòdab, epi Jennifer patisipe aktivman nan anpil nan ka sa yo. Malgre anpil defi nan pratike lalwa pandan yon pandemi mondyal, Jennifer ak kòlèg li yo te kontinye angaje yo nan travay pro bono nan non kliyan nou yo, tankou ko-konseye ak Asistans Legal nan Douglas kont Vil Nouyòk, yon aksyon pou asire ofisye lapolis yo konfòme yo ak yon nouvo lwa ki egzije tikè, pa arestasyon, pou ofans ki pa grav.

Jennifer Cowan