Sosyete Èd Legal
anmbègè

Angaje nan jistis pou chak Nouyòkè

Nou pwoteje ak defann dwa Nouyòkè chak jou ki bezwen sipò legal, kèlkeswa ki moun yo ye, ki kote yo soti, oswa ki jan yo idantifye. Travay nou an kenbe fanmi yo ak kominote yo ansanm, epi nan anpil ka, sove lavi.

Reprezante tout New York

Sa nou fè

Legal Aid Society travay nan tout vil Nouyòk pou asire tout moun gen aksè a jistis. Ekip ekspè nou yo travay nan tout domèn pratik sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo.

"

Mwen toujou - apre trant ane - renmen ale nan tribinal. Mwen renmen batay la ak reprezante moun ki mal akize. Pa gen anyen ki pi bon pase sa.

Allen Popper Pratik defans kriminèl

Jwenn Sèvis nan Borough w la

Ou pa bezwen vwayaje byen lwen pou jwenn asistans. Nou nan chak minisipalite epi nou gen biwo nan tout vil la.