Sosyete Èd Legal
anmbègè

Angaje ak Envesti nan Kominote yo

Legal Aid Society ale pi lwen pase sal tribinal la pou defann, otorize, epi bay vwa Nouyòkè chak jou.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Yon jou nan lavi a

Bay Sèvis Legal Esansyèl nan Inite Jistis Kominotè a

Avoka Sipèvize Anthony Posada nan Inite Jistis Kominotè nou an (CJU) ap travay avèk pasyon nan katye New York yo pou konbat vyolans ak zam epi bay aksè ak sipò legal.

Anthony Posada  Inite Jistis Kominotè  

Enpak nou an

Istwa Kliyan: Leidy Pagan sove Queens Salon

Avèk kouraj, pèseverans, ak yon ti èd nan men Pwojè Devlopman Kominotè Legal Aid la, Leidy Pagan te fonde de biznis pandan pandemi COVID-19 la.

Leidy Pagan deyò Bellissima cheve ak zong. 

Pa chif yo

Inite Jistis Kominotè nou an (CJU) ak Pwojè Devlopman Kominotè (CDP) nou travay nan tout senk minisipalite yo pou rann kominote New York yo vin pi an sekirite epi ankouraje devlopman ekonomik.

4,000 +

Sèvis legal Inite Jistis Kominotè a ofri, tankou klinik rap sheet, rann tèt san danje, ak evènman Konnen dwa w yo.

109

Evènman Kominote CJU ki gen ladan fòmasyon Konnen Dwa Ou, konsyantizasyon zam, ak plis ankò.

3,100 +

Patisipan yo nan 65 fòmasyon Pwojè Devlopman Kominotè a te òganize.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè chak jou, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou