Sosyete Èd Legal

Defann Dwa Finansye & Ede Antreprenè yo

Ekip espesyalize Legal Aid Society nan avoka, paralegal, ak anplwaye sipò yo defann dwa finansye Nouyòkè yo nan kat domèn legal diferan, men ki gen rapò ant: lwa konsomatè, lwa taks, prevansyon sezi, ak ti biznis ak san bi likratif. asistans legal.

 

 

 

 

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Enpak nou an

Istwa Kliyan: Sajida Malik kòmanse yon nouvo chapit gratis anba dèt

Sajida kredite Islam ak sove lavi li apre yon bwòs ak ruin finansye te pèmèt li rekonekte ak lafwa li. Èd Legal te ede bay yon nouvo kòmansman pou manman twa timoun yo nan netwaye dèt akimile sou non li.

Sajida Malik 

Travay patnè nou an

Ogmante Aksè a Reprezantan Legal Atravè Defansè taks

Klinik pou kontribiyab ki fèb revni Sosyete Asistans Legal la travay san pran souf pou amelyore eksperyans kontribyab yo anba lwa taks Federal ak lwa Eta a epi pou asire jis ak entegrite sistèm taks la konsènan kontribyab ki gen revni fèb ak ESL. Youn nan fason nou fè sa se nan patenarya ak defansè taks pro bono kalifye yo nan lòd yo elaji aksè nan reprezantasyon legal.

Nou bati sou relasyon nou ak kabinè avoka Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, ki te souvan aksepte ka pou reprezantasyon pro bono devan IRS. Nou fè patenarya avèk yo nan yon Pwojè Ofri nan Konpwomi (OIC) kote patnè, asosye, ak lòt manm konpayi an bay kliyan nou yo reprezantasyon dirèk nan ka règleman taks. Kolaborasyon sa a pèmèt LITC ogmante atenn li nan kominote a, bay kontribyab ki gen ti revni yo yon opòtinite pou yo jwenn totalman aksè nan sèvis legal gratis ak bon jan kalite, epi ogmante patisipasyon ba prive a nan kominote nou yo.

Pa chif yo

Chak jou, Klinik pou kontribyab ki ba revni ede elimine dèt taks federal ak leta ki lou, Pwojè Devlopman Kominotè a defann pwopriyetè ti biznis yo, òganizasyon san bi likratif, ak HDFC yo, epi Pwojè Lwa Konsomatè a defann kont pratik koleksyon dèt enjis.

$ 1.3M

Responsablite taks elimine nan klinik la Low Income Taxpayer.

800 +

Moun ki benefisye nan Pwojè Devlopman Kominotè a.

56%

Nan kliyan yo avèk siksè bese dèt yo kòm rezilta entèvansyon pa Pwojè Lwa Konsomatè nou an.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè vilnerab, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou