Sosyete Èd Legal

Sipòte Sivivan Vyolans ak Navigasyon Divòs

Nou ofri sèvis legal enpòtan pou sivivan vyolans domestik ak trafik moun, tankou asistans ak yon divòs, pwoblèm konsomatè, reprezantasyon tribinal fanmi, ak imigrasyon, ki pèmèt yo pa gen abi.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Pa chif yo

Nou bay sèvis legal enpòtan pou sivivan vyolans domestik ak trafik moun nan tout vil la.

86, 184

Plent pou vyolans domestik depoze nan vil Nouyòk.

10,000

Vyolasyon yon lòd pwoteksyon rapòte nan vil Nouyòk.

20,000

Divòs depoze nan vil Nouyòk.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè vilnerab, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou