Sosyete Èd Legal
anmbègè

Leve vwa timoun ak adolesan yo

Nou goumen nan tribinal ak kominote New York pou bay timoun, jèn ak fanmi yo pouvwa. Ekip milti-disiplinè nan avoka, travayè sosyal, paralegal ak envestigatè reprezante timoun ak adolesan.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa jèn Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Avèk sipò inite espesyalize nou yo ak ekip entèdisiplinè yo, modèl pratik inovatè nou an bay timoun ak jèn vwa pwisan nan ka yo epi asire ke tout aspè nan lavi yo resevwa defans ekspè, konsantre ke yo merite.

Yon jou nan lavi a

Bay Timoun yo yon Vwa nan Pratik Dwa Jivenil yo

Demetra Frazier se yon defansè inplakabl pou jèn Vil Nouyòk yo nan Legal Aid Society’s Juvenile Rights Practice depi 1995.

Demetra Frazier  Pratik Dwa Jivenil yo 

Travay nou ak patnè yo

Anile sispansyon lekòl pou elèv ki gen andikap nan konpòtman yo

Nou fè patenarya ak Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP sou yon pwojè inovatè ki rapidman asosye avoka volontè ak elèv ki fè fas ak Sispansyon Lekòl la. Nan kèk zafè, volontè yo patisipe nan reyinyon yo pou detèmine si konpòtman elèv la te aktyèlman yon manifestasyon andikap yo. Elèv ki gen reprezantasyon nan odyans yo gen garanti yon pwosesis lalwa, yo gen eksperyans redwi tan pase andeyò klas la, epi yo souvan anile sispansyon an.

Pa chif yo

Kolòn vètebral kominote New York yo se moun ak fanmi ki abite ladan yo. Nou bay vwa timoun ki enplike nan Tribinal Lafanmi epi goumen pou timoun ak moun tout laj ki te fè fas ak vyolans, abi, ak trafik, ansanm ak moun k ap goumen pou jwenn aksè a yon edikasyon, k ap chèche yon divòs, oswa libète kont yon patnè abizif. .

90%

90% timoun ki nan Tribinal Lafanmi yo reprezante pa Legal Aid Society.

70K +

Ekip entèdisiplinè Dwa Jivenil Avoka, Travayè Sosyal, Paralegal, ak Envestigatè yo te ogmante vwa timoun yo nan plis pase 70,000 aparisyon nan Tribinal Fanmi nan yon ane nòmal.

325 +

Fanmi imigran ki te resevwa fòmasyon sou lekòl ak dwa elèv an panyòl nan men ekip edikasyon nou yo.

Jistis nan chak borough

Fè yon enpak siyifikatif

Chak jou, Legal Aid Society chanje lavi kliyan nou yo ak èd sipòtè jenere nou yo. Kanpe avek nou.

Sipòte travay nou an