Sosyete Èd Legal
anmbègè

Lidèchip nou an

Lidè Legal Aid Society se kèk nan moun ki gen plis respè nan domèn yo, yo ofri plizyè dizèn ane eksperyans ak pèspektiv akeri nan dedye karyè yo pou asire jistis egal.

Avoka-an-chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf

Twyla Carter

Twyla (li/li) sèvi kòm Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf Legal Aid Society, li vin premye fanm Nwa ak premye Ameriken Azyatik ki dirije òganizasyon an nan istwa 145 ane li.

Avoka anchèf, Pratik Sivil

Adriene Holder

Adriene (li) sèvi kòm Avoka anchèf nan Pratik Sivil Sosyete Èd Legal la epi li te konsakre tout karyè pwofesyonèl li nan defi povrete ak enjistis rasyal pou avansman ekite. Adriene responsab pou jere pwovizyon sèvis legal sivil konplè atravè yon rezo biwo katye ak inite espesyalize nan tout vil la k ap sèvi tout senk minisipalite Vil New York ak plis pase 500 anplwaye k ap travay sou plis pase 50,000 ka chak ane.

Avoka anchèf, Pratik defans kriminèl

Tina Luongo

Tina (yo/li) te sèvi kòm Avoka anchèf nan Pratik Defans Kriminèl nan Legal Aid Society depi 2014 kote yo responsab pou operasyon chak jou nan tout jijman pratik la, apèl, apre kondanasyon, refòm lalwa ak defans libète libète. travay ki fèt sou non plis pase 200,000 kliyan. Yo dirije yon ekip nan tout vil la ki gen 12 manadjè ansyen ki, nan vire, jere plis pase 1100 anplwaye pratik la.

Avoka anchèf, Pratik Dwa Jivenil

Dawne Mitchell

Soti nan estajyè lalwa rive nan Avoka anchèf, karyè Dawne (li) nan Legal Aid Society gen plis pase 20 ane epi li di anpil pou angajman li anvè jistis pou Nouyòkè yo e sitou pou kominote ki pi vilnerab li yo – timoun Vil New York.

Kòm yon lidè entegral nan Legal Aid, konesans konplè Dawne nan tout aspè nan Pratik Dwa Jivenil yo, style jesyon transfòmasyon, konesans estratejik biznis, ekspètiz litij, kreyativite ak pèseverans, sipèvize operasyon yo ak livrezon sèvis pou plis pase 34,000 kliyan chak ane.

Sekretè ak Avoka Jeneral

Scott Rosenberg

Scott (li/li) te sèvi kòm Konseye Jeneral Legal Aid Society depi 2011. Mesye Rosenberg responsab pou sipèvize tout zafè legal kote Legal Aid se direktè lekòl la, ki gen ladan konfòmite ak lwa federal, leta ak lokal yo, epi gouvènans ak règleman ki pa pou pwofi. Li jwe yon wòl kle nan negosyasyon ak ranfòsman kontra yo; odit; tranzaksyon byen imobilye ak konfòmite kontra lwaye ak kowòdone patisipasyon nan avoka deyò nan zafè legal kote Asistans Legal se yon direktè.

Ofisye Chèf Operasyon

Lauren Siciliano

Kòm Ofisye Chèf Operasyon, Lauren (li/li) sipèvize fonksyon administratif esansyèl òganizasyon an, tankou Finans, Operasyon Estratejik, Resous Imèn, Enstalasyon, ak Teknoloji Enfòmasyon.

Chèf enstalasyon ak ofisye administratif

Lisa Davidson

Lisa (li) pote anpil ekspètiz nan enstalasyon ak jesyon sèvis administratif nan wòl esansyèl li nan Legal Aid Society. Avèk yon eksperyans kòm Direktè Etablisman ak Sèvis Administratif pou Lekòl Piblik Vil Nouyòk, Lisa te dirije planifikasyon estratejik ak ekzekisyon amelyorasyon, renovasyon, ak reparasyon atravè yon gwo rezo 25 lokal nan tout vil la.

Chèf Ofisye Resous Imèn

Sou entènèt jwèt Connie Park

Antanke Ofisye anchèf Resous Imèn nan Legal Aid Society of NYC, Connie (li) dirije yon ekip pwofesyonèl Resous Imèn ki dedye pou kenbe, rekrite, ak sipòte moun ki akonpli misyon pou jistis nan chak minisipalite.

Konseye anchèf nan Pratik Pro Bono

Lou Sartori

Lou (li/li) sèvi kòm Chèf Avoka nan la Pro Bono Pratike at Sosyete Èd Legal la kote li responsab pou la rekritman, administrasyon ak kowòdinasyon prèske 3,000 volontè chak ane.

Chèf Enfòmasyon sou Ofisye

Surya Sayed-Ganguly

Surya (li/li) sipèvize done ak teknoloji nan Legal Aid Society, ki gen ladan estrateji, planifikasyon, defans, sipò, fòmasyon ak anplwaye atravè devlopman aplikasyon ak done, enfrastrikti ak ekip eksperyans itilizatè. Nan tout pratik nou yo, wòl teknoloji ak done yo toujou pi enpòtan pou sipòte travayè sosyal nou yo, paralegal, avoka, envestigatè ak pi enpòtan, pou pi byen sèvi moun vilnerab yo, fanmi yo ak timoun nou travay pou yo.

Chèf Kominikasyon Ofisye

Vincent Paolo Villano

Vincent (li/li) te rantre nan Legal Aid Society nan mwa Oktòb 2021 kòm Ofisye Chèf Kominikasyon ak manda pou dirije medya, kontni, maketing, ak estrateji òganizasyon an. Li rantre nan Legal Aid ak plis pase yon dekad eksperyans nan gouvènman an, kanpay, ak defans lè l sèvi avèk kominikasyon pou avanse jistis rasyal, sosyal ak ekonomik.

Lidèchip

 • Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif Chèf
 • Adriene Holder, Chèf Avoka, Pratik Sivil
 • Tina Luongo, Avoka anchèf, Pratik defans kriminèl
 • Dawne Mitchell, Avoka anchèf, Pratik Dwa Jivenil
 • Scott Rosenberg, Sekretè ak Avoka Jeneral
 • Lauren Siciliano, Ofisye anchèf operasyon
 • Lisa Davidson, Chèf Enstalasyon ak Administrasyon Ofisye
 • Connie Park, Ofisye anchèf Resous Imèn
 • Lou Sartori, Avoka anchèf, Pratike Pro Bono
 • Surya Sayed-Ganguly, Ofisye anchèf enfòmasyon
 • Vincent Paolo Villano, Ofisye Chèf Kominikasyon

Lidèchip Rektang 8

 • Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif Chèf
 • Adriene Holder, Chèf Avoka, Pratik Sivil
 • Tina Luongo, Avoka anchèf, Pratik defans kriminèl
 • Dawne Mitchell, Avoka anchèf, Pratik Dwa Jivenil
 • Scott Rosenberg, Sekretè ak Avoka Jeneral
 • Lauren Siciliano, Ofisye anchèf operasyon
 • Lisa Davidson, Chèf Enstalasyon ak Administrasyon Ofisye
 • Connie Park, Ofisye anchèf Resous Imèn
 • Lou Sartori, Avoka anchèf, Pratike Pro Bono
 • Surya Sayed-Ganguly, Ofisye anchèf enfòmasyon
 • Vincent Paolo Villano, Ofisye Chèf Kominikasyon

Ofisye yo ak Konsèy Administrasyon yo Rektang 8

Ofisye yo

 • Alan Levine, Prezidan
 • Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif Chèf
 • David Greenwald, trezorye
 • Scott Rosenberg, Sekretè ak Avoka Jeneral
 • Lauren Siciliano, Ofisye anchèf operasyon

Prezidan Konsèy Administrasyon an

 • Zachary W. Carter

Vis Prezidan Konsèy Administrasyon an

 • Lara Samet Buchwald
 • Jen S. Dipchand
 • Mark P. Goodman
 • Tracy Richelle segondè
 • Bradley I. Ruskin

Manm Konsèy Administrasyon an

 • Richard F. Albert
 • Debora N. Archer
 • Christopher D. Belelieu
 • Barry A. Bohrer
 • Lara Samet Buchwald
 • John K. Carroll
 • Zachary W. Carter
 • Nancy Chung
 • Eva W. Cole
 • Roger A. Cooper
 • Sara Coyne
 • Jenna M. Dabbs
 • Jen S. Dipchand
 • Mari Eaton
 • Scott A. Edelman
 • Mauricio Espana
 • Natasha I. Fapohunda
 • Edward Flanders
 • Jeffrey A. Fuisz
 • Matye Furman
 • Raj Gandesha
 • Jeffrey Glen
 • Mia N. Gonzalez
 • Mark P. Goodman
 • Meaghan Gragg
 • Carol Greene-Vincent
 • David Greenwald
 • Helen Gugel
 • Adan Hakki
 • Richard F. Hans
 • Tracy Richelle segondè
 • Taleah Jennings
 • Michael C. Keats
 • Atif Khawaja
 • Marvin Krislov
 • Alan Levine
 • Perry A. Napolitano
 • Lynn K. Neuner
 • Amanda T. Perez
 • Charles C. Platt
 • Patrick T. Quinn
 • Sharyl A. Reisman
 • Katherine Rocco
 • Alyssa Rower
 • Danyèl Rubens
 • Bradley I. Ruskin
 • Antony L. Ryan
 • William Savitt
 • Paul H. Schoeman
 • Bart R. Schwartz
 • Ian Shapiro
 • L. Kevin Sheridan Jr.
 • Rachèl Sherman
 • Tiffany J. Smith
 • Audra Soloway
 • Joseph L. Sorkin
 • Richard Strassberg
 • Kim A. Walker
 • Charles C. Weinstein
 • Pyè M. Williams

 

Konsèy Konseye yo Rektang 8

Prezidan Konsèy Konseye yo

 • Jeffrey L. Kessler

Konsèy Konseye yo

 • David D. Arnold
 • Christopher P. Bogart
 • Barbara Latz Cohen
 • Christopher P. Conniff
 • Richard J. Davis
 • Dimitrios Drivas
 • Michael D. Fricklas
 • Eric J. Friedman
 • Noe J. Hanft
 • Michele Hirshman
 • Jerome C. Katz
 • Danyèl F. Kolb
 • Mat EM Kopacz
 • Theodore A. Levine
 • Gregory A. Markel
 • Arawon Marcu
 • Theodore VH Mayer
 • J. Kevin McCarthy
 • Sara Moss
 • Brian Polovoy
 • Linda E. Rappaport
 • Steven B. Rosenfeld
 • William Roskin
 • Frederick P. Schaffer
 • Elizabeth M. Sheehan
 • Jeremy H. Temkin
 • Barry Willner