Sosyete Èd Legal

Pratik sivil

Pratik Sivil nou an opere atravè yon rezo nan katye ak biwo ki baze nan tribinal ak 21 inite vil la ak pwogram ki bay asistans legal konplè a kliyan ki gen pwoblèm ki enplike lojman, sanzabri, ak prevansyon sezi; lwa fanmi ak vyolans domestik; lwa travay; benefis asistans piblik; asistans ki gen rapò ak andikap; lwa sante; VIH/SIDA ak maladi kwonik; lwa ansyen; taks; lwa konsomatè; lwa edikasyon; imigrasyon; asistans legal devlopman kominotè; ak zafè re-antre ak reentegrasyon pou kliyan ansyen nan prizon yo. Nou se yon lidè kominotè pou moun ki vilnerab yo epi kolabore sere sere ak patnè kominotè ak sèvis sosyal yo, lekòl lalwa, patnè pro bono, ak sektè sèvis legal la.

Sèvi ak ekspètiz san parèy anplwaye nou yo ak youn nan pi gwo kantite ka sivil nan nasyon an, k ap travay sou 52,500 ka dirèk endividyèl ak zafè legal ki benefisye plis pase 135,000 granmoun ak timoun ki pa gen anpil revni, nou kapab idantifye tandans k ap parèt yo epi byen vit reponn a. bezwen popilasyon majinalize yo nan vil Nouyòk. Avèk plizyè deseni nan litij enpak, ak travay lejislatif ak politik defans, nou goumen ak avanse efò ki amelyore siyifikativman lwa a.