कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

हाम्रो इतिहासले हामीले सेवा गर्ने सहरलाई प्रतिबिम्बित गर्छ

145 वर्ष भन्दा बढीको लागि, कमजोर न्यूयोर्कवासी, परिवार र समुदायहरूको पुस्ताको अधिकारको रक्षा, रक्षा र वकालत गर्नु हाम्रो विशेषाधिकार भएको छ।

माइलस्टोन र इतिहास