कानुनी सहायता समाज

1960

आधुनिक युगको लागि नयाँ भूमिकाहरू

1960 को दौडान, धेरै नयाँ डिभिजनहरू र विशेष परियोजनाहरू स्थापित भएका थिए मानिसहरूको समूहलाई जो पहिले कानुनी पेशाले बेवास्ता गरेका थिए। 1960 मा, आपराधिक अपील ब्यूरो एक मात्र अधिवक्ता, एडवर्ड क्यू कार, न्युरेम्बर्ग ट्रायलका पूर्व अभियोजकको साथ स्थापित भएको थियो।