कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1881

बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न विस्तार

सेवाहरू विस्तार गरियो; 2,832 जनालाई सहयोग गरिएको थियो। हेनरी वार्ड बिचरले ब्रुकलिनको प्लाइमाउथ चर्चमा ब्रुकलिनका बासिन्दाहरूलाई म्यानहट्टनमा गाडी भाडा तिर्न नसक्ने कानुनी सहायता प्रदान गर्न स्वयंसेवक वकिलहरूको लागि अस्थायी कार्यालयको रूपमा ठाउँ दान गरे। प्रो बोनो पब्लिको ब्रुकलिन आउँछ। ज्याला दाबीहरू केसलोडको सबैभन्दा ठूलो भाग थिए।

प्लाइमाउथ चर्च को मुखौटा
प्लाइमाउथ चर्च को मुखौटा