कानुनी सहायता समाज

1934

मुकदमेबाजीले सानो दावी अदालत सिर्जना गर्दछ

कानूनी सहायता समाजले सानो दाबी अदालतको निर्माण र निश्चित अत्याधिक शहर अदालत शुल्कहरू खारेज गर्ने कानूनको लागि सफलतापूर्वक वकालत गर्‍यो।

सानो मानिसलाई कानूनी सहायता ल्याउँदै
सानो मानिसलाई कानूनी सहायता ल्याउँदै न्यूयोर्क टाइम्स, मार्च 25, 1934