कानुनी सहायता समाज

2002

शहरभरका बालबालिकाका लागि प्रमुख विजयहरू

किशोर अधिकार कर्मचारीहरूले भावनात्मक रूपमा विचलित, योग्य बच्चाहरूलाई मेडिकेड ऐनले आवश्यक पर्ने उचित तुरुन्तै आवासीय उपचार सुविधाहरूमा राखिनेछ भनी सुनिश्चित गर्ने सम्झौता प्राप्त गरे। निकोल्सन बनाम विलियम्स अर्को ऐतिहासिक केस थियो जसमा किशोर अधिकार कर्मचारीहरूले आफ्ना आमाहरू घरेलु हिंसाको सिकार भएको आधारमा आफ्ना आमाहरूबाट हटाइएका बालबालिकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरे।