कानुनी सहायता समाज

2002

कैदीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा अस्वीकार गर्न चुनौती दिँदै

कैदीहरूको अधिकार परियोजना र अरूले राज्य कैदीहरूलाई पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन असफल भएकोमा राज्यव्यापी चुनौती दायर गरे।