कानुनी सहायता समाज

1980

तीन सर्वोच्च अदालत विजय

सोसाइटीले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दामा विजयी भएको थियो: Payton v. न्यूयोर्क र रिडिक विरुद्ध न्यूयोर्क-दुई ऐतिहासिक चौथो संशोधन मामिलाहरू - र मा बिफुल्को विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका।