कानुनी सहायता समाज

2007

न्युयोर्कले ग्राहक केसलोड सीमाहरू आवश्यक पर्ने कानुन बनाउँछ

कानूनी सहायता सोसाइटी र कानूनी सहायता वकीलहरूको सङ्घको संयुक्त प्रयासद्वारा, न्यूयोर्क राज्यले पारिवारिक अदालतमा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूको लागि क्लाइन्ट केसलोड सीमा आवश्यक पर्ने कानुन बनायो। 2008 मा, अदालत प्रशासनको राज्य कार्यालयले बच्चाहरूको लागि एक वकिलले एक पटकमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने ग्राहकहरूको संख्याको सीमाको रूपमा 150 बालबालिकाको क्याप स्थापना गर्न गयो।