कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

2008

पोस्ट-रिलीज पर्यवेक्षण थपहरू स्ट्रक डाउन छन्

फौजदारी अभ्यासद्वारा मुद्दा चलाइएको एउटा प्रमुख मुद्दामा, पुनरावेदन अदालतले न्यूयोर्क राज्य सुधार सेवा विभागको नीतिलाई खारेज गर्‍यो जसद्वारा DOCS ले प्रशासनिक रूपमा हजारौं नयाँहरूको सजायमा रिलिज पछिको पर्यवेक्षण (प्यारोल पर्यवेक्षणको एक रूप) थप्यो। योर्कर्स।