कानुनी सहायता समाज

2009

प्रतिबन्धात्मक आपराधिक खोज नियमहरू आधुनिकीकरण गर्ने प्रस्ताव

कानूनी सहायता समाजले न्यूयोर्क राज्यको प्रतिबन्धात्मक आपराधिक खोज नियमहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न व्यापक रूपमा उद्धृत गरिएको व्यापक प्रस्ताव जारी गर्‍यो।