कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

2007

मानसिक रोग भएका कैदीहरूको उपचारमा सुधार

मा एक ऐतिहासिक बस्ती मा असक्षमता अधिवक्ताहरू, इंक बनाम न्यू योर्क राज्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय र सुधार सेवा विभाग, कानूनी सहायता समाजले मानसिक रोग भएका न्यूयोर्क राज्य कैदीहरूको उपचारमा ठूलो सुधारहरू हासिल गर्यो।