कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1961

माननीय उपराष्ट्रपति ज्युहरु

जोन एफ केनेडी, ह्यारी एस ट्रुमन, ड्वाइट डी. आइसेनहोवर र हर्बर्ट सी. हुवरले कानूनी सहायता समाजका मानद उपाध्यक्षको रूपमा सेवा गरे।

कानूनी सहायता समाजको 86 औं वार्षिक प्रतिवेदन
कानूनी सहायता समाजको 86 औं वार्षिक प्रतिवेदन 1961