कानुनी सहायता समाज

2009

मुख्य न्यायाधीश जोनाथन लिप्पम्यान प्रो बोनो अवार्डको अध्यक्षता गर्छन्

मुख्य न्यायाधीश जोनाथन लिप्पम्यानले वार्षिक प्रो बोनो अवार्ड समारोहको अध्यक्षता गर्ने आफ्नो परम्परा सुरु गरे।