कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1896

नयाँ संगठन फिट गर्नको लागि नयाँ नाम

हाम्रो नाम आधिकारिक रूपमा कानूनी सहायता समाजमा परिवर्तन गरियो सबैलाई आवश्यक सेवाको विस्तार प्रतिबिम्बित गर्न । त्यो वर्ष, हामीले 7,473 देशहरूबाट 37 आप्रवासीहरूलाई सेवा दियौं।

20 औं वार्षिक प्रतिवेदन
20 औं वार्षिक प्रतिवेदन नाम परिवर्तन हुनु अघि