कानुनी सहायता समाज

1938

विशेष सत्र अदालतमा प्रतिनिधित्व

कानूनी सहायता समाजले विशेष सत्रको अदालतमा ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्यो, यो अदालत जुन अनियमित रूपमा भेटिन्छ र विशेष मुद्दाहरू, विशेष गरी आपराधिक मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्नको लागि बनाइन्छ।