कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1949

संघीय अदालतको शाखा खुल्यो

संघीय अदालत शाखा संघीय न्यायाधीश जोन सी नक्सको तत्काल अनुरोधमा खोलिएको थियो। ह्विटनी नर्थ सेमोर, सिनियरले प्रयासको नेतृत्व गरे र जोन डी. रकफेलर, जूनियरले यस परियोजनालाई वित्त पोषित गरे।