कानुनी सहायता समाज

1908

हाम्रो पहिलो संघीय उपस्थितिले नाविकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दछ

नाविकहरूको छाप एक संघीय अपराध भयो। हाम्रो Seaman's शाखाबाट कानूनी सहायता समाजका वकिलहरूको प्रयास मार्फत, कांग्रेसले समुद्री यात्रा गर्ने पुरुषहरूको राम्रो सुरक्षाको लागि कानून बनाएको थियो। यो संघीय क्षेत्र मा कानूनी सहायता समाज को पहिलो उपस्थिति थियो।

1911-Seamen-Slaves
1911-Seamen-Slaves