कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1902

ऋण शार्कहरूबाट आप्रवासीहरूको रक्षा गर्दै

सोसाइटीको पूर्वी छेउ शाखाले ऋण शार्कहरू विरुद्ध युद्ध छेड्यो जसले आप्रवासीहरूलाई किस्तामा सम्झौता अन्तर्गत सामानहरू किन्न राजी गरेर पीडित बनाए। जब ऋणीले तिर्न असफल भयो, उसको परिवारले ऋण फिर्ता नगरेसम्म उसलाई लुडलो स्ट्रीट जेलमा लगियो।

पूर्वी साइड शाखा, 89 देखि 91 Delancey स्ट्रीट
पूर्वी साइड शाखा, 89 देखि 91 Delancey स्ट्रीट 1910-1912
ईस्टसाइड कोर्टहाउसको बारेमा ट्रिब्यूनमा लेखहरू
ईस्टसाइड कोर्टहाउसको बारेमा ट्रिब्यूनमा लेखहरू 1902