कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

2000

शिक्षामा युवा कैदीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्दै

कैदीहरूको अधिकारका वकिलहरू विजयी भए ह्यान्डबेरी v. Thomn जसमा संघीय अदालतले शहरका जेलमा रहेका युवा कैदीहरूलाई नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा र विशेष शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको फैसला गरेको थियो।