कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1977

मेडिकेड नर्सिङ होम बिरामीहरूको रक्षा गर्दै

हामीले दायर गर्यौं Yaretsky v. Blum नर्सिङ सुविधाबाट स्थानान्तरण वा डिस्चार्ज गरिएका र उनीहरूलाई आवश्यक विशेष हेरचाह प्रदान नगर्ने सुविधाहरूमा राखिएका वृद्ध मेडिकेड नर्सिङ होम बिरामीहरूको तर्फबाट।