कानुनी सहायता समाज

2005

विधायी सुधारले पुन: सजायको प्रतिनिधित्व गर्न नेतृत्व गर्दछ

रकफेलर ड्रग कानूनको भर्खरको सुधार पछि, आपराधिक अभ्यासले प्रमुख कानुनी फर्महरू र प्रो बोनो वकीलहरूको सहयोगमा-ले पुन: सजायको लागि योग्य भएका ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख भूमिका खेलेको थियो।

राज्यको मृत्युदण्डको एक अंशलाई बन्द गरिएपछि हामीले मृत्युदण्डका मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्ने विशेष इकाईलाई चरणबद्ध गर्यौं। कैदीहरूको अधिकार कर्मचारीहरूले शहरको जेल प्रणालीमा सुधार कर्मचारी क्रूरताको ढाँचालाई चुनौती दिँदै एक प्रमुख वर्गीय कार्यको मुद्दा दायर गरे।