कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

2002

ब्रोन्क्स हाउस अफ डिटेन्सनबाट घरबारविहीन परिवारहरूलाई हटाउन लड्दै

कानूनी सहायता समाजले शहरको घरबारविहीन बालबालिका र उनीहरूका परिवारहरूलाई भूतपूर्व ब्रोन्क्स हाउस अफ डिटेन्सनमा राख्ने कामलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिन्छ — एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मिडियाबाट लगभग दैनिक कभरेज प्राप्त गर्दै।

प्रतिक्षा कक्ष A मा बेन्च र भुइँमा सुतिरहेका बच्चाहरूसहित घरबारविहीन परिवारहरू
प्रतिक्षा कक्ष A मा बेन्च र भुइँमा सुतिरहेका बच्चाहरूसहित घरबारविहीन परिवारहरू न्यूयोर्कको आपतकालीन सहायता इकाईको शहर, ब्रोंक्स, 2002