कानुनी सहायता समाज

1876

कानूनी सहायता समाज स्थापना भएको छ

न्यूयोर्कमा कम आय भएका जर्मन आप्रवासीहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न 1876 मा जर्मन कानूनी सहायता समाजको रूपमा कानूनी सहायता समाजको स्थापना भएको थियो। यो राष्ट्रमा कम आय भएका व्यक्तिहरूको लागि पहिलो कानुनी कार्यालय थियो र यसको पहिलो वर्षमा 212 केसहरू ह्यान्डल गर्न जान्छ।

एडवर्ड सोलोमन, प्रथम राष्ट्रपति
एडवर्ड सोलोमन, प्रथम राष्ट्रपति 1876