कानुनी सहायता समाज

1968

सामुदायिक कानून कार्यालय कार्यक्रम संग मर्ज

सामुदायिक कानून कार्यालय (CLO) कार्यक्रम पूर्वी हार्लेममा निजी कानून फर्महरूका युवा वकिलहरूको समूहद्वारा स्थापना गरिएको थियो। CLO अन्ततः कानूनी सहायता समाजमा विलय भयो।