कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1999

स्वास्थ्य कानून एकाइले आप्रवासीहरूका लागि लाभहरू अस्वीकार गर्न चुनौती दिन्छ

स्वास्थ्य कानून एकाइले हजारौं आप्रवासीहरूलाई फाइदाहरू अस्वीकार गर्ने न्यूयोर्क राज्यको कानूनको संवैधानिकतालाई सफलतापूर्वक चुनौती दियो।