कानुनी सहायता समाज

1987

शहर आश्रय मानकहरू उन्नत गर्दै

पुनरावेदन अदालतले २०१५ मा फैसला गरेको थियो म्याककेन विरुद्ध कोच न्यूयोर्क अदालतहरूसँग घरबारविहीन परिवारहरूलाई प्रदान गरिएको आश्रयको लागि मापदण्डहरू स्थापना र लागू गर्ने शक्ति छ। कानूनी सहायता समाजका वकिलहरूले दायर गरे जिगेट्स v. ग्रिन्कर सार्वजनिक सहायतामा परिवारहरूलाई पर्याप्त आश्रय भत्ताहरू प्रदान गर्न राज्यको सामाजिक सेवा विभागको असफलतालाई चुनौती दिन, जसले अन्ततः बच्चाहरू भएका हजारौं परिवारहरूको घरहरू बचाउन भाडा सहायताको प्रावधानको नेतृत्व गर्‍यो।