कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

त्याग

त्याग

(1) वेबसाइटमा समावेश जानकारी सूचना उद्देश्यका लागि मात्र हो र कानूनी सल्लाह गठन गर्दैन; र

(२) न त वेबसाइटमा रहेको जानकारी वा साइट आगन्तुकले यसको प्रयोगले सम्झौता वा वकिल-ग्राहक सम्बन्ध सिर्जना गर्दछ; र

(3) वेबसाइटमा समावेश जानकारीको शुद्धता, पूर्णता, पर्याप्तता, समयबद्धता, वा सान्दर्भिकताको रूपमा कुनै प्रतिज्ञा वा वारेन्टी छैन; र

(४) कानूनी सहायता समाज यस वेबसाइटमा हाइपरलिङ्क मार्फत पहुँचयोग्य कुनै पनि वेबसाइटमा पोस्ट गरिएका टिप्पणीहरूको सामग्रीको लागि जिम्मेवार छैन।