कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

तपाईको बरोमा सेवाहरू खोज्नुहोस्

सहयोग प्राप्त गर्न टाढा जानु पर्दैन। हामी हरेक बरोमा छौं र सहरभर कार्यालयहरू छन्।

सर्तहरू तपाईंले सुन्न सक्नुहुन्छ

न्याय प्रणाली भारी हुन सक्छ। अपील, स्थगित, याचिका, अधिकार क्षेत्र, बयान, र शपथ पत्र जस्ता तपाईंले सुन्न सक्ने केही कानुनी सर्तहरू र संक्षिप्त शब्दहरूसँग परिचित हुनुहोस्।