कानुनी सहायता समाज

कर्मचारी सदस्य

हाम्रो मुख्य नम्बर 212-577-3300 लाई कल गरेर कुनै पनि कर्मचारी सदस्यलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कानूनी सहायता समाज COVID-19 को समयमा न्यु योर्क शहरका पाँच बरोहरूमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई सेवा दिन जारी राख्न प्रतिबद्ध छ। हाम्रा भौतिक कार्यालयहरू बन्द भए पनि हामी व्यापारका लागि टाढाबाट खुला रहन्छौं।