कानुनी सहायता समाज
हैम्बर्गर

1995

सुन्न नसक्नेहरूको अधिकारको लागि लड्दै

In क्लार्कसन विरुद्ध कफलिन, सोसाइटीले स्थापित गर्यो कि राज्य विभागको सुधारको लागि कारागारमा रहेका न्यूयोर्कका श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू समायोजन गर्न असफल हुँदा उनीहरूका संवैधानिक अधिकारहरू र संघीय पुनर्वास ऐन र अमेरिकी असक्षमता ऐन अन्तर्गत उनीहरूको अधिकारहरू उल्लङ्घन भएको छ।