ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ: ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

"

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਹਾਂ।

ਟਵਾਈਲਾ ਕਾਰਟਰ ਅਟਾਰਨੀ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ

ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਓ

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ।

ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ