ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਵੋ

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮਦਦ ਲਵੋ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

LAS ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 2,000 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਖਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ START ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਸਕ ਗੁਰਬੂਜ਼ ਡਰਮਨ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰ 

ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

M 3.3 ਐਮ +

ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ।

2,100 +

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 146 ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1,200 +

ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਰ ਦਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਊ ​​ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ