ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

1928

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

The Association of the Bar of the City of New York, the Welfare Council, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।