ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

2018

ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ

ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਚਰਡ ਜੇ. ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਹਰਬ ਸਟੁਰਜ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਵਾਰਡ ਡਿਨਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।