ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ

1902

ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਡਲੋ ਸਟਰੀਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ, 89 ਤੋਂ 91 ਡੇਲੈਂਸੀ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ, 89 ਤੋਂ 91 ਡੇਲੈਂਸੀ ਸਟ੍ਰੀਟ 1910-1912
ਈਸਟਸਾਈਡ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ
ਈਸਟਸਾਈਡ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ 1902