ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

1992

ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ

In ਡੇਵਿਸ ਬਨਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

In ਸਟੀਬਰਗਰ ਬਨਾਮ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਅਨੁਕੂਲਤਾ” ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 200,000 ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਰਕਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।