ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ

ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

145 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਊ ​​ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ