ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ

ਅਭਿਆਨ

1 ਵਿੱਚੋਂ 1 — -16 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਭਿਆਨ

LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

LGBTQ+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ LGBTQ+ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
#GIRDSNY

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ TGNCNBI ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (GIRDS) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
# ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਮੁਹਿੰਮ

2024 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
#YourrightsYourPower

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
#13ਵਾਂ ਅੱਗੇ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ 158ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
#TreatmentNotJail

ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
# ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਮੁਹਿੰਮ

2023 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

2023 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
#ProtectNYFamilies

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
# ਸੱਜਾ 2 ਚੁੱਪ ਰਹੋ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
#JusticeIsEssential

ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ