ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਹੈਮਬਰਗਰ

ਨਿਊਜ਼

ਓਪ-ਐਡ: ਅਲਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੂਡਿਥ ਗੋਲਡੀਨਰ, ਅਟਾਰਨੀ-ਇਨ-ਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਏਲਨ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬੇਨੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ।

“ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾਇਰ ਹਨ ਡੁੱਬਣਾ ਬੋਰੋ ਦੇ ਪਾਰ," ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ.