ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼: ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਿਤ!

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਰਤੀ, ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।